Är vaping säkrare än traditionell rökning?

Vetenskapen håller med: risken för rökarens hälsa minskar efter övergången till vaping. En 2016 rapport från Royal College of Physicians i Storbritannien rapporterade att risken från långvarig ånginandning inte överstiger 5% av den skada som orsakas av tobaksrök. Med andra ord är e-cigaretter 95% mindre skadliga än traditionella cigaretter och detta är främst av två skäl:


Skadliga komponenter i cigarettrök är helt frånvarande i vape eller, om några, Dessa är minimala mängder, försumbar för hälsan
Kemiska ämnen som ingår i e-cigaretter är inte förknippade med allvarliga hälsorisker
På dessa data har det engelska hälsosystemet länge lanserat en utbildningskampanj om befolkningen, vilket uppmuntrar rökare att byta till vaping och e-cigaretter som ett verktyg för att sluta röka. Det finns dock fortfarande några okända om den långsiktiga användningen av e-cigaretter, särskilt när det gäller säkerheten hos enheter och Vape vätskor.